زهرا کرخی

 متولد ۱۳۶۸ قم
مدرس سه تار (ویژه بانوان) در آموزشگاه موسیقی مکتبخانه میرزاعبدالله قم
وی فارغ التحصیل رشته حقوق در مقطع کارشناسی بوده و از سال ۱۳۸۵ و ۱۵ سالگی سه تار را در آموزشگاه مکتب خانه میرزاعبدالله قم نزد استاد مرتضی سیدخاوری آغاز نمود و پس از گذراندن کامل ردیف میرزاعبدالله نزد ایشان به مرور ردیف دوره ی عالی زنده یاد سعید هرمزی و قطعاتی از اساتید فروتن،درویش خان و دیگر قدما همت گمارد.
فعالیتهای اجرایی:
اجراهای متعدد تکنوازی و گروه نوازی در آموزشگاه و نیز اجراهای خصوصی در شهرهای قم و تهران
تدریس سه تار در مکتبخانه از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ بمدت پنج سال
روز حضور: سه شنبه