عیسی زارعی

،متولد 1368-شهر بندرلنگه/ااستان هرمزگان.... نوازنده و مدرس سازهای تار , سه تار و عود در آموزشگاه موسیقی مکتب خانه میرزا عبداله قم
وی از یازده سالگی ساز سه تار رو شروع کرده و از 16سالگی تار...ایشان تا قبل از ورود به دانشگاه هیچ معلمی نداشته است.پس ورود به دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران ازمحضر استاد داریوش طلایی بهره ها جست و در رشته نوازندگی ساز ایرانی در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل گردید. در حال حاضر یک کتاب در زمینه مفهوم مایه (مقام) در موسیقی ایران و عرب در دست انتشار و نیز یک البوم در موسسه ی هنر موسیقی در دست نشر دارد.

روز حضور:پنج شنبه -دوشنبه