فاضل رستگار

مدرس آواز پاپ و کلاسیک.،سلفژ و صداسازی درآموزشگاه موسیقی مکتبخانه میرزا عبدالله قم
فارغ التحصیل در رشته ی مهندسی برق
-آموزش صداسازی محضراستاد محمدرضا صادقی(به مدت سه سال)(شاگردارشدزنده یادمحمدنوری)
-آموزش سلفژ نزد خانم رشیدیان
-آموزش پیانو و سلفژمحضراستاد صدری(شاگرد استادکمال پورتراب)
-آموزش پیانو وسلفژنزد آقای طباخیان(کارشناس ارشد آهنگسازی دانشگاه تهران)
فعالیت های اجرایی:
ضبط چند اثر به عنوان خواننده پاپ
تدریس سلفژ و صداسازی و آواز پاپ و کلاسیک در آموزشگاه های نوا،رامین و ماهور قم
روز حضور:  یکشنبه ها