حانیه فرزانگان

متولد 1375 قم
نوازنده و مدرس پیانو در آموزشگاه موسیقی مکتب‌خانه میرزاعبدالله قم
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی موسیقی از هنرهای زیبا دانشگاه تهران
وی موسیقی را از 14 سالگی و در آموزشگاه موسیقی مکتب‌خانه میرزاعبدالله قم نزذ آقای حامد محمودی شروع و به مدت پنج سال ادامه داد. در 19 سالگی و پس از پذیرفته شدن و ورود به دانشگاه ، از محضر اساتیدی همچون گاگیک بابائیان، محمد شله چی در زمینه ی نوازندگی پیانو و همچنین مباحثی همچون سرایش، همنوازی، تئوری و هارمونی را با اساتیدی همچون دکتر آذین موحد، دکتر ستاره بهشتی، آقای سهراب کاشف ، یاسمن کیمیاوی، امین هنرمند، مهرداد پاکباز و سارا اباذری آموزش دید. وی همچنین با شرکت در مستر کلاس‌های استاد تامارا دولیدزه و نیز الگزندر تکنیکهای از نوازندگی را به آموخته هایش افزود.
سوابق اجرایی:
اجراهای پراکنده در سالن آوینی دانشگاه تهران و نیزآموزش پیانو به مدت 4 سال در آموزشگاه آوا

روزحضور : سه شنبه و چهارشنبه