محدثه آزادواری

 متولد ۱۳۷۵ کرج
فارغ التحصیل در مقطع کاردانی ادبیات، نوازنده و مدرس دف ویژه بانوان در آموزشگاه مکتب خانه میرزا عبداله
وی از سال ۱۳۹۴ دف را بصورت مقدماتی در شهر قم شروع به یادگیری نموده و پس از آن در سال ۱۳۹۶ برای فراگیری دوره ی عالی این ساز به محضر استاد نیما حدادی رسیده و تا کنون
نزد وی به فراگیری این ساز مشغول می باشد .
ایشان همچنین در طول این دوره آموزش موفق به اخذ گواهینامه تدریس از سوی استاد حدادی گردیده است.
فعالیتهای اجرایی:
همکاری و همنوازی یا گروههای مختلف دف نوازی و اجرا در شهرهای تهران،قم و کرج
عضو ثابت گروه دف نوازان "هور" به سرپرستی استاد نیما حدادی
روز حضور: دوشنبه ها