زهرا جهانگیر

نوازنده و مدرس گیتار در آموزشگاه موسیقی مکتب خانه میرزاعبدا...قم(ویژه بانوان)
ایشان نوازندگی گیتار را در سبک کلاسیک از سال ۱۳۸۳ نزد آقای حمید فرهادی شروع نمودند و پس از گذراندن دوره ابتدایی و متوسطه نزد ایشان از سال ۱۳۸۷ برای افزودن به آموخته هایشان نزد آقای محسن جعفری به مدت دو سال بهره جستند.وی همچنین نزد اساتید: هاوانسیان و کیارس در سبک جز و نزد استاد تفقدی در سبک کلاسیک سالها بهره جست.
ایشان همچنین سال ۱۳۸۷ در دانشگاه فنی قم و نیز اجراهای پراکنده ای در شهرهای کاشان و قزوین را در کارنامه ی هنری خود دارند.

روز حضور: یکشنبه - دوشنبه ها