محمد پیل افکن

آقای محمد پیل افکن

نوازنده و مدرس گیتار در آموزشگاه موسیقی مکتبخانه میرزا عبداله قم
کارشناسی ارشد مدیریت مالی

شروع فعاليت: از سال ١٣٩١ به مدت 6 سال نزد استاد حميد فرهادي آموزش دیده و پس از آن به مدت دوسال نزد استاد عميد عسگري دروس تئوری موسیقی و تکنیک‌های گیتار کلاسیک را آموخت.
وی یک سال پس از آن، نزد استاد مجید رادمرد دوره‌های موسیقی فلامنکو و تلفیق گیتار کلاسیک و فلامنکو را نیز فراگرفت.
سوابق اجرایی:
اجراي كوارتت در سالن كلهري سال 93
اجراهاي هنرجويي در آموزشگاه هاي موسيقي مکتب‌خانه و چکاوک
اجرای قطعاتی چون خاطرات الحمرا،كاپريچيو عرب، آستارياس،ميلونگا و...

روز حضور: سه شنبه ها