بهاره معقولیان مقدم

سرکار خانم بهاره معقولیان مقدم 

متولد 1377 قم

دانش آموخته موسیقی در مقطع کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی واحد46 

مدرس سنتور ویژه بانوان در آموزشگاه موسیقی مکتب خانه میرزاعبداله قم 

فراگیری ساز سنتور از سال 1387 نزد امید داورزنی ،مهدی الماسپور، حامد حافظی و اردوان کامکار 

شرکت در کلاس ریتم رامین علیپور 

فراگیری سلفژ نزد امیرحسین مزارعی ،میلاد عمرانلو و فراگیری پیانو نزد بهنام ابولقاسم 

سوابق اجرایی :

اجراهای مختلف به صورت تکنوازی و گروهنوازی در دانشگاه و شهرهای مختلف تدریس به صورت خصوصی

روز حضور : سه شنبه