مهدی عدل هریسنوازنده و مدرس پیانو ،تئوری موسیقی،آهنگسازی در آموزشگاه موسیقی مکتب خانه میرزاعبدالله قم

متولد ۱۳۶۲ شهرستان هریس(استان آذربایجان شرقی)
سوابق تحصیلی:کارشناس ارشد آهنگسازی دانشگاه هنر تهران و کارشناس نوازندگی ساز جهانی (پیانو)از دانشگاه هنر تهران و کاردانی باستان شناسی از دانشگاه محقق اردبیلی
سوابق اجرایی:مدیر مسئول آموزشگاه موسیقی آکادمی موسیقی آهنگ در شهر کرج و کارشناس امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان هریس و مدرس دانشگاه علمی کاربردی واحد ۱۱و واحد ۴۶ تهران _ تدریس پیانو ، تئوری موسیقی ، آهنگسازی ، هارمونی ، کنترپوان و ...از سال۱۳۸۵ تا کنون در شهرهای تهران ،تبریز،هریس،کرج و...... 
سرپرست و بنیان گذار ارکستر آهنگ در شهر کرج و اجراهای متعدد این ارکستر در شهرهای تهران و کرج

حضور :دوشنبه