بیوگرافی

ناصر جساس – متولد1367 - قم

تحصیلات

دیپلم

سوابق شغلی 

تدریس در آموزشگاه های قم 

سوابق اجرایی 

اجراهای متعدد با گروه نوروز صبا و نی نوازان صبا در شهرهای مختلف 

همنوازیهای مختلف با هنرمندان شهر قم بصورت خصوصی

همکاری با گروه های روح افزا ، کبکبه تنبک و اجرا در خانه موسيقى ایران به همراه گروه صفير

توضیحات

موسيقى را با ساز تمبک از سال ١٣٨٩ و نزد جناب آقای#رامین_علیپور و پس از آن نیز از محضر اساتیدی همچون رضا خراشادى زاده ، جعفر قاضى عسگر و نويد افقه بهره جست.