بیوگرافی

رضا گشتاسبی – متولد 1367 – قم 

تحصیلات

کارشناسی تربیت بدنی

سوابق شغلی 

تدریس دراموزشگاه قم 

سوابق اجرایی 

اجراهای متعدد در دانشگاه های تهران کاشان آشتیان تفرش

توضیحات

اساتید :

سعید صائب 

کیوان میرهادی 

پیمان فخاریان

محسن مرشد

مدرس سبک پاپ ،پاپ کلاسیک و پیک استایل

سرپرست گروه های هنرجویی سایه و گروه خردسالان کَمانه