استاد زهرا جهانگیر

بیوگرافی

زهرا جهانگیر – متولد 1365 – قم 

تحصیلات

دیپلم

سوابق شغلی 

15 سال سابقه تدریس در آموزشگاه قم

سوابق اجرایی 

سال ۱۳۸۷  اجرا در دانشگاه فنی قم 

اجراهای پراکنده ای در شهرهای کاشان و قزوین

اجرا در سالن دانشکده ی زبان تهران

توضیحات

  شروع نوازندگی از سال 1383 با آقای حمید فرهادی

  ادامه دوره اموزشی بمدت دوسال نزد آقای محسن جعفری 
  در محضر اساتید دیگری چون هاوانسیان و کیارس در سبک جز و نزد استاد تفقدی در سبک کلاسیک مشغول به فعالیت

  در سبکهای کلاسک و جز استاندارد فعالیت دارند